Let op: Op dit moment heb ik geen ruimte voor nieuwe clienten. Bent u een bestaande client dan kunt u gewoon een afspraak inplannen.

Je hebt een klacht. Waar kan je terecht?

Wkkgz Klachtenregeling

(Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

Je hebt een klacht, wat nu?

Helaas komt het soms voor dat jij als cliënt niet tevreden bent over een ontvangen dienst en mogelijk een melding wil doen of een klacht wil indienen. Het zou fijn zijn als je de kwestie eerst met mij als behandelaar bespreekt. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders had willen zien. Is het moeilijk je ongenoegen mondeling te uiten? Probeer het dan schriftelijk voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen. Meestal lost een goed gesprek jouw onvrede of klacht op.

Wat als we er samen niet uitkomen?

Voel je je niet in staat de kwestie met mij te bespreken, laat de situatie dit niet toe of komen we er samen niet uit? Dan kun je kosteloos een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen. Als jouw behandelende therapeut, heb ik het recht dit te weten en word ik hiervan op de hoogte gesteld.

Klachtenfunctionaris, Geschillencommissie en Tuchtrecht

Via mijn beroepsvereniging VBAG (www.VBAG.nl) waar ik als therapeut ben aangesloten kan je een onafhankelijke klachtenfunctionaris raadplegen, zie hierbij de link voor meer informatie: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

Daarnaast sta ik ingeschreven in het RBCZ-register wat inhoudt dat ik onder het tuchtrecht val.

Onafhankelijke Klachtenfunctionaris

Wanneer een klachtenfunctionaris?

Bij klachten/meldingen welke te maken hebben met bijvoorbeeld onvoldoende/onjuiste orgverlening, ongewenste beëindiging zorgverlening, schade door de behandeling/therapie, ontevredenheid over bejegening of nazorg.

Mogelijke maatregel(en)

De klachtenfunctionaris kan geen maatregel opleggen, maar helpt jou als cliënt zowel om de klacht te formuleren als bij de bespreking met mij als jouw therapeut.

  • Als je een klacht hebt, probeer dit dan altijd eerst met mij te bespreken. Mogelijk komen we hier samen al uit.
  • Mocht dit gesprek niet hebben opgeleverd wat je wenst, of is een dergelijk gesprek om moverende redenen niet (meer) mogelijk, dan kunt je contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir via email (bemiddeling@quasir.nl t.a.v. coördinator klachtenbemiddeling) of per telefoon 06 4844 5538.
  • Deze klachtenfunctionaris zal je helpen om jouw klacht goed te formuleren en vervolgens, als je hiermee instemt, met mij als behandelaar contact opnemen en onderzoekt mogelijke  plossingen.

Geschillencommissie

Wanneer de Geschillencommissie?

Als het niet lukt om tot een oplossing te komen die voor jou als cliënt bevredigend is, kan jij als cliënt je op grond van de Wkkgz wenden tot een erkende geschillencommissie.Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over jouw klacht (geschil) is bindend, zowel voor jou als de therapeut.

Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over jouw klacht. Op zorggeschil.nl vindt je meer informatie over hoe je een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan je hierbij helpen.

TCZ – Tuchtrecht

Wanneer de Tuchtrecht?

Tuchtrecht gaat over onzorgvuldig of ongepast handelen van de therapeut. Denk hierbij aan het schenden van beroepsgeheim, onjuiste informatievoorziening naar cliënt(en) of media en/of onzedelijke gedragingen van de therapeut in woord of daad. Is er sprake van een tuchtwaardige klacht dan kan de klachtenfunctionaris je adviseren om je klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).